ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Balázs András e.v. a jelen szerződési feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) meghatározottak szerint végez a megrendelő megrendelése alapján karbantartási, szervizelési, informatikai oktatás, informatikai konzultáció szolgáltatásokat.
Egyéni Vállalkozó Székhelye: 5630, Békés, Bocskai utca 28. (Nem fizikai üzlet!)
Adószám: 56889660-1-24
Nyilvántartási szám: 55590123
E-mail: szerviz@onlinepcszerviz.hu
Telefonszám: +36-70-739-7750 | +44-7-415-878-666
Ügyvezető: Balázs András
A szolgáltatások teljesítésének időszaka: Hétfőtől - Vasárnapig  09.00-23.00 óra között.

A szerződés nyelve magyar. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek.


1. Általános rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozzák a Balázs András e.v. által biztosított Prémium Szoftveres Támogatás előfizetésének, a létrejött előfizetések kezelésének, az előfizetett szolgáltatásnak a szabályait, valamint az előfizetői jogviszony egyéb kérdéseit. A Balázs András e.v. külön említése esetén a továbbiakban:  Balázs András e.v. vagy Szolgáltató.


2. Fogalommeghatározások

Előfizetés: az Előfizetési jogviszonyon, mint keretszerződésen belül az Előfizető által a Szolgáltató Prémium Szoftveres Szervizelésre vonatkozóan leadott, a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges minimális adatokat (név, cím, telefonszám) tartalmazó, adott előfizetési időszakra vonatkozó Megrendelés alapján érvényesen létrejött, és az előfizetési díjnak a Szolgáltatóhoz történő beérkezésével hatályosult, határozott idejű szerződéses jogviszony, amelynek tárgya a megrendelt Prémium Szoftveres Támogatás. 


Előfizető: a Megrendelő neve fogalma alatt meghatározott azon személy, aki a jelen ÁSZF alapján a Szolgáltató Prémium Szoftveres Támogatását megrendeli, arra előfizet, és aki rendelkezik a Megrendelő személyéről.


Előfizetési jogviszony: az Előfizető által a Szolgáltató általános vagy akciós ajánlatának elfogadásaként leadott első érvényes megrendeléssel határozott időre érvényesen létrejött, és az előfizetési díjnak a Szolgáltatóhoz történő beérkezésével hatályosult szerződéses jogviszony.


Megrendelő: az a természetes személy, aki igénybe veszi a Prémium Szoftveres Támogatást, amennyiben az nem azonos az Előfizető (megrendelő) személyével.


Szolgáltató: Egyéni Vállalkozó Székhelye: 5630, Békés, Bocskai utca 28. (Nem fizikai üzlet!), Adószám: 56889660-1-24, Nyilvántartási szám: 55590123, E-mail: szerviz@onlinepcszerviz.hu, Telefonszám: +36-70-739-7750 | +44-7-415-878-666, Ügyvezető: Balázs András


Megrendelés: az Előfizető részéről a Szolgáltató általános előfizetési ajánlatának elfogadását a 3. pontban kifejtettek szerint.


3. Előfizetési jogviszony létrejötte, tartalma, változások bejelentése, módosítás

Az Előfizetési jogviszony érvényesen létrejön, amint a Szolgáltató általános vagy akciós ajánlatát az Előfizető elfogadja, azaz a Prémium Szoftveres Támogatásr a Szolgáltatónál Megrendelést leadja. Az Előfizetési jogviszony akkor lép hatályba, amikor az Előfizető az első előfizetési időszakra vonatkozó előfizetési díjat megfizeti, hogy az a Szolgáltató számláján beazonosítható módon (csekkazonosító, banki utalás esetén közleményben név és cím feltüntetése) jóváírásra kerül.


3.1. Megrendelés Szolgáltatónál:


3.1.1. Az Előfizető a Prémium Szoftveres Támogatás oldalán a számára megfelelő csomag választásakor a Prémium Szoftveres Támogatás Megrendelés oldalra kerül átirányításra ahol leadhatja a megrendelését. 

A Prémium Szoftveres Támogatás előfizetés megrendelésének kritériumai:

Az Előfizető a megrendelés leadásákor elfogadja/kijelenti, hogy

 • Egyik Windows operációs rendszer eszköze se amelyiket kiválasztja a Prémium Szoftveres Támogatás előfizetéshez nincs benne a Windows Insider programban. Amennyiben az Előfizető tagja a Windows Insider programnak vállalja a programból való kilépést és a rendszer újratelepítést annak érdekében, hogy igénybe tudja venni a Prémium Szoftveres Támogatás előfizetést. Ha az Előfizető ezzel nem ért egyet és még nem vett igénybe semmilyen szolgáltatást a Prémium Szoftveres Támogatás előfizetésből a szolgáltató felbontja az előfizetést és 100%-ban visszatéríti az előfizető által fizetett előfizetői díjat, amennyiben az előfizető vett már igénybe szoltáltatást a Prémium Szoftveres Támogatás előfizetés keretein belül (kivétel egyedi tartalmak oldal) a szolgáltató az igénybe vett szolgáltatás normál díjas árát levonja a már befizetett előfizető díjból és a fentmaradó összeget visszautalja az előfizetőnek és felmondja az előfizetést. 
 • Biztosítja Windows eszközének az eszközazonosítóját amivel a Szolgáltató beazonosítja az eszközt. Az eszközazonosító nem számít személyes adatnak és nincs lehetőség a visszaélésre vele, biztonságosan megosztható adat az eszközről. 
 • Szervizelések és karbantartások után nem telepít ismeretlen forrásokból származó tartalmat és változtatja a Windows operációs rendszer (core) beállításait mint például a Beállításszerkesztőt. Amennyiben az előfizető többszöri figyelmeztetés után is folytatja az előbb említett cselekvéseket az eszközén a szolgálatónak jogában áll felmondani az előfizetést az előfizetési díj visszatérítése nélkül is.
 • Elfogadja, hogy Windows 7-nél régebbi operációs rendszerrel nem fizető elő a Prémium Szoftveres Támogatás előfizetésre vagy ha mégis előfiizet az első szervizelés során a szolgáltató minimum Windows 8.1-re frissíti a rendszert. 
 • Elfogadja a szolgáltató szakmai véleményét annak gyakorlati megfogadására a szolgáltató nem kényszeríthető az előfizetőt viszont amennyiben a szolgáltató számára nem megfelelőek szervizelési körülményeket abban az esetben megtagadhatja a szervizelést vagy karbantartást és az ÁSZF-ben foglaltak szerint felmondhatja az előfizetést az előfizetővel.


3.4. A Megrendelés minimális tartalma:

 • 3.4.1. Az előfizetni kívánt Prémium Szoftveres Támogatás Csomag megjelölése.
 • 3.4.2. Prémium Szoftveres Támogatás Csomagok opcionális bővítése.
 • 3.4.3. Az előfizetési díj beérkezte utána az Előfizető emailben megkapja az Egyedi Tartalmak oldalhoz való hozzáférési adatokat.
 • 3.4.4. Az Előfizetés időtartama
 • 3.4.5. Az Előfizető neve vagy megjelölése név és címe (irányítószám, településnév, közterület megjelölése, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó megjelölése).
 • 3.4.6. Az előfizető által használt Windows operációs rendszer típusának megadása illetve az előfizető által használ chat alkalmazások nevének megadása amennyiben használ ilyen jellegű szoftvereket.
 • 3.4.7. Az előfizetési díj megfizetési módjának megjelölése a jelen ÁSZF 6.2. pontja szerint.

Kizárólag a fenti adatok teljes körét pontosan tartalmazó megrendelés tekinthető érvényes Megrendelésnek.


3.5. Az előfizetési díj a Szolgáltatónál internetes megrendelés esetén a www.onlinepcszerviz.hu weboldalon keresztül átutalással, bankkártyával fizetési módokkal került kiegyenlítésre, a visszaigazolás a kiállított nyugta/számla megküldésével történik. A www.xximedia.hu weboldalon történő megrendelés esetén a Szolgáltató érdeklődés esetén az ügyfélszolgálatán tájékoztatást nyújt az előfizetés kezdő időpontjáról, amennyiben az előfizetési díj már megfizetésre került. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az akciók határidejének lejártát követően már ne fogadjon el megrendelést az akciós áron, ezért a megrendelést a határidőig kell leadni és az előfizetési díjnak is a határidőig kell megérkeznie a Szolgáltatóhoz.


3.6. Az Előfizető tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Megrendelésben, illetve azzal összefüggésben, vagy a későbbi kommunikáció során e-mail vagy telefonelérhetőségét a Szolgáltató részére megadja; a) az előfizetéssel kapcsolatos kommunikáció a Szolgáltató részéről e-mail vagy telefon útján történjen, amennyiben a közlés természeténél fogva az lehetséges, b) a Szolgáltató a kötelezettségei teljesítése során a jelen pontban hivatkozottak szerint megadott elérhetőségeket felhasználja (pl. elektronikus számla küldése). A Szolgáltató nem vállal felelősséget a megadott e-mail postafiókkal vagy telefonszámmal kapcsolatos esetleges változások, illetve visszaélések miatt az Előfizetőnek címzett üzenetek vonatkozásában, amennyiben a változásról, illetve visszaélésről az Előfizető a Szolgáltatót nem tájékoztatta, vagy a tájékoztatás nem megfelelő időben, tartalommal és/vagy módon történik.


3.7. Az Előfizető köteles a Megrendelés során megadott adatokat ellenőrizni, és az esetleges eltéréseket a Szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni az impresszumban szereplő elérhetőségeken. 


3.8. Az Előfizető, illetve köteles a Megrendelésben megadott adatokban bekövetkezett valamennyi eltérést és/vagy változást, haladéktalanul bejelenteni a Szolgáltatónak. Amennyiben az Előfizető elmulasztja vagy késedelmesen jelenti be a változásokat, az ebből eredő károkért miatt, a Szolgáltató nem felel.


3.9. Az Előfizetés akkor lép hatályba, ha az előfizetési időszakra vonatkozó előfizetési díj (bankkártyás fizetés, egyedi átutalás fizetési módok) beazonosítható módon jóváírásra kerül a Szolgáltató bankszámláján.


3.10. Az Előfizető az Előfizetési jogviszony fentiek szerinti létesítésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, illetve elfogadja/kijelenti, hogy

3.10.1. Előfizető tudomásul veszi, hogy a Prémium Szoftveres Támogatás csomagokban szereplő szolgáltatásokat a Szolgáltató nem minden esetben tudja azonnali hatállyal teljesíteni. A szolgáltató 1-2 munkanapos teljesítést teljes mértékben vállalja. (Általánosságban a szolgáltató 0,5 nap alatt teljesíti a szervizelési megkereséseket és 1-3 órán belül teljesíti az emailben vagy chaten érkező informatikai kérdéseket.)

3.10.2. Az Előfizető elfogadja az ebben az ÁSZF-ben foglalt pontokat az előfizetés visszamondásáról/visszatérítésértől.

3.10.3. A Szolgáltató az Előfizetés megszűnése esetén új előfizetési ajánlattal megkeresse.

3.10.4. Az előfizető elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglalt Felelősségkorlátozás és Jótállás, szavatosság feltételeit a Prémium Szoftveres Támogatásról.

3.11. A Szolgáltató, mint adatkezelő, a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó előfizetések adatfeldolgozói, az Előfizetői (Címzetti) adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., valamint a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény előírásainak megfelelően kezeli, illetve dolgozza fel. A Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatója jelen honlap Adatvédelmi Irányelvek menüpontján keresztül érhető el.


3.12. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó előfizetések esetében a Szolgáltató által igénybe vett adatfeldolgozó(k) nevét a hatályos Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

4. Az előfizetési jogviszony megszűnése

4.1. Az Előfizetési jogviszony megszűnik:
4.1.1. A határozott idejű Előfizetés lejártával, amennyiben az Előfizetés meghosszabbodására/módosítására az 5. pont szerint nem került sor.
4.1.3. Az Előfizető elhalálozása esetén, amennyiben az a Szolgáltató felé bejelentésre kerül.
4.1.4. Az Előfizető jogutód nélküli megszűnése esetén, amennyiben az a Szolgáltató felé bejelentésre kerül.
4.1.5. Az Előfizetés Szolgáltató általi megszüntetésével, ha az Előfizető nem pontos adatokat add meg vagy a Szolgáltató úgy találja, hogy az Előfizető valamelyik Prémium Szoftveres Támogatás kritériumának nem felel meg.
4.2. Köteles a Szolgáltató az Előfizetőt írásban értesíteni abban az esetben, ha a Prémium Szoftveres Támogatást időlegesen szünetelteti vagy véglegesen megszünteti, illetve ha megváltoztatja. A szolgáltató az egyéb változtatások jogát fenntartja. 
4.3 Az előfizető ebben az ÁSZF-nek megfelelően felmondhatja vagy visszatérítést kérhet Prémium Szoftveres Támogatás előfizetést.

5. Az előfizetési jogviszony módosítása

5.1. Kifejezetten ellenkező rendelkezés hiányában az Előfizető hozzájárul, hogy a Szolgáltató az Előfizetés megszűnése esetén új előfizetési ajánlattal megkeresse azzal a feltétellel, hogy az újra (ismételten) megkötött szerződés az előfizetői díj beérkezésétől lép hatályba.
5.2. Szolgáltató a megkeresés időpontjában élő Előfizetői jogviszony fizetési szokása szerint (jelen ÁSZF 6.2. pontjában részletezettek szerint) állítja ki az előfizetésre vonatkozó számlát, úgy, hogy annak előfizetési időtartama megegyezik a későbbiekben lejáró előfizetési időszakkal, és a kiállítás időpontjában meghirdetett előfizetési díjat tartalmazza.
Az Előfizető a díj megfizetésével elfogadja a jelen ÁSZF-ben részletezettek szerint az előfizetői jogviszony ismételt határozott idejű létrejöttét.
5.3. Előfizető kifejezetten tudomásul veszi, hogy Szolgáltató egyoldalúan, Előfizető előzetes értesítése és hozzájárulása nélkül jogosult dönteni az Előfizetési Jogviszony alapjául szolgáló előfizetési szerződés átruházásáról abban az esetben, amennyiben az átruházás eredményeként az Előfizetési Jogviszony alapján a Szolgáltatót terhelő kötelezettségeket, illetve a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Szolgáltató jogutódja változatlan szakmai színvonalon és feltételek szerint vállalja nyújtani.

6. Az előfizetési díj

6.1. A Prémium Szoftveres Támogatás előfizetésre vonatkozó mindenkor aktuális általános előfizetési díjak a szolgáltató által üzemeltetett www.onlinepcszerviz.hu honlapon érhetők el. 
6.2. Az előfizetési díj megfizetése a Szolgáltató részére:
6.2.1. Folyószámláról átutalással;
6.2.2. Interneten keresztül bankkártyás fizetéssel.
6.4. Az előfizetési díj visszafizetésének lehetőségei:

6.4.1 Az Előfizető megondolta magát az előfizetés utáni 14 napon belül és még egyetlen a Prémium Szoftveres Támogatás található szolgáltatás egyikét se vette még igénybe. Ebben az esetben az Előfizető indoklás nélkül felmondhatja az előfizetést a Szolgáltató pedig teljes összegű visszatérítését vállal. 

6.4.2 Az Előfizető megondolta magát az előfizetés utáni 14 napon belül de már igénybe vette a Prémium Szoftveres Támogatás valamely szolgáltatás egyikét (kivéve egyedi tartalmak oldal). Ebben az esetben a szolgáltató felszámolja az igénybe vett szolgáltatás normál díját és a fent maradó összeget téríti vissza az előfizetőnek.

6.4.3 Az Előfizető 14. nap után megondolta magát és még egyetlen a Prémium Szoftveres Támogatásnál található szolgáltatás egyikét se vette még igénybe. Ebben az esetben a szolgáltató 5.000 Ft-os adminisztrációs díjat felszámol a már befizetet előfizetési díjből és a fentmaradó összeget visszatéríti az előfizetőnek. Amennyiben bármelyik szolgáltatást is igénybe vette az előfizető (kivéve egyedi tartalom oldal) a szolgáltató felszámolja az igénybe vett szolgáltatás normál díját és az adminisztrációs díjat is ami 5.000 Ft és az így fent maradó összeget téríti vissza az előfizetőnek.

6.4.4 Az Előfizető nincs megelédeve a szolgáltatással és visszatérítést kér. A visszaélések elkerülése végett az előfizető köteles megindokolni a visszatérítés okát és amennyiben az indoklás jogos csak akkor teljesül a visszatérítési kérése az előfizetőnek. Minden szervizelésről/karbantartásról munkalap készült, amit a megrendelő digitálisan aláír illetve az emailen vagy chaten feltett kérdések és válaszok archiválásra kerülnek ezzel biztosítva a valós információk meglétét, amit visszatérítési kérésnél a szolgáltató felhasznál. Amennyiben a szolgáltató és az előfizető nem jut közös megegyezésre az EU-s jogszabályoknak megfelelő vitarendezés az OVR platformján indítható.
6.5. A www.onlinepcszerviz.hu weboldalon történő előfizetés-vásárlásokról; az elektronikusan elküldött előfizetési ajánlatok elfogadásával történő vásárlásokról; továbbá az Előfizető külön kérésére a Szolgáltató elektronikus számlát (e-számlát) is küldhet a hagyományos számla helyett. Az e-számla az Áfatörvényben meghatározott tartalommal bíró számla, amely elektronikus formában, fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyeggel kerül kibocsátásra. Az elektronikus aláírás hitelesen igazolja a számla kiállítójának személyét, továbbá biztosítja az elektronikus számla hitelességét, tartalmának megváltoztathatatlanságát és az időbélyeggel együtt eleget tesz a 2007. évi CXXVII tv. 175. §-ában foglalt követelményeknek. Az e-számlák csak eredeti elektronikus formában alkalmasak adóigazgatási azonosításra, ezért az archiválása során erre tekintettel kell eljárni. Amennyiben az e-számla kinyomtatásra kerül, úgy az egy hagyományos számla fénymásolatával lesz egyenértékű.
Az Előfizető az elektronikus számlát az általa megadott e-mail címen fogadja, a Szolgáltató az elektronikus számlát ezen címre küldi. Abban az esetben, ha az Előfizető írásban jelzi a Szolgáltatónak, hogy nem elektronikus számlát kér, azaz nem járul hozzá az elektronikus számlázáshoz, úgy a Szolgáltató papíralapú számlát bocsát ki.
A Kiadó a megrendeléskor megadott számlafizetői adatokra állítja ki a számlát, melyet a számlafizető kérésére vagy az előírt bizonylatadási kötelem szerint küld ki. A számlázási adatokban az előfizetés indulása előtt, legkésőbb a megrendelést követő 30 napig van lehetőség módosításra, illetve pontosításra. A Szolgáltató forintban számláz. A Szolgáltató papíralapú számla esetén belföldi kézbesítési címre állítja ki, illetve küldi meg a számlát aminek a díját az Előfizető fizeti.

7. Jótállás, szavatosság

7.1. A szerviz csak is szoftveres problémák szervizelését, hibaelhárítását vállalja. Hardwares javításokat nem! A szerviz nem köteles jótállást biztosítani szoftveres javításra viszont a szervizelés befejezésétől számított 3 napon belül a törvényi kötelezettségeinken felül vállalunk jótállást amennyiben ugyan az a szoftveres probléma jelentkezik az eszközén amivel megkeresett minket. 

A jótállás nem terjed ki a megrendelő által elvégzett javítási munkákból eredő hibákra, a megrendelő által biztosított szoftverre, vagy helytelen, nem rendeltetésszerű használatra, a terméknek a megadott környezeti specifikációkon kívül eső tartományban történő működtetésére, illetve a megrendelő által nem megfelelő módon végzett karbantartási műveletekre.

7.2. A megrendelő jótálláson, szavatosságon alapuló igényét csak a javító szolgáltatásra vonatkozó, a szerviz által kiállított számla alapján érvényesítheti.

8. Felelősségkorlátozás

8.1 Az eszközön tárolt számítástechnikai adatok, programok, beállítások, jelszavak, valamint a szabadalmi, vagy más szellemi alkotásokhoz fűződő jogi védelem alatt álló információk, megoldások megőrzése, mentése a megrendelő kizárólagos feladata. A szerviz nem vállal felelősséget a felhasználói beállítások módosulásáért, megszűnéséért. A szerviz nem felel adatvesztéssel, vagy adatsérüléssel okozott károkért, továbbá közvetett és következményi károkért, elmaradt haszonért, használatkieséssel okozott károkért, akkor sem, ha ezek az elvégzett javításra, karbantartásra visszavezethető okból következtek be.

8.2 Az ügyfél tudomásul veszi, megérti és elfogadja, hogy az általa kért készüléket esetleg nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem lehet megjavítani a technológia javíthatósági korlátai, a nem rendeltetésszerű használat (pl. kárt okozó programok telepítése és használata, helytelen beállítások alkalmazása / próbálták javítani) vagy konstrukciós hibák miatt. Elfogadja továbbá a fent említett okok miatt, hogy a javítási kísérlet vagy a diagnosztizálás közben a készülék rosszabb állapotba is kerülhet, mint volt és ezért Balázs András e.v-t semmilyen kártérítési felelősség nem terheli. Balázs András e.v. felkeresésével és szervizelési szolgáltatásainak igénybevételével az Ügyfél elfogadja, hogy sikertelen javítási kísérlet vagy diagnosztizálást követően, amennyiben a készülék rosszabb állapotba kerül, mint amikor behozták, akkor Balázs András e.v. nem köteles a készüléket a leadáskori eredeti állapotban visszaadni.

8.3 A szerviz a szoftverek telepítését szolgáltatás keretében végzi, a munkadíj csak a szolgáltatásra vonatkozik. Ezen szolgáltatással az ügyfél nem kap használati és licenc jogot a telepített szoftverekre. A szerviz csak olyan licensz köteles szoftverek telepítését végzi, melyekkel az ügyfél rendelkezik. A szerviznek nem áll módjában az átadott szoftverek, telepítő lemezek és licenc kódok eredetiségét ellenőrizni, az átadott szoftverek telepítése utáni minden esetleges jogi következmény az ügyfelet terheli.

8.4 A szerviz a termék átvételéről szervizlapot ad a megrendelő részére, amellyel a szerviz igazolja a készülék átvételét és a megbízás elfogadását. A szerviz csak az elismervényen szereplő termékért vállal felelősséget.

8.5. Az eszközt a megrendelőnek jogában áll a szervizelés végeztével kipróbálni.

9. Reklamációkezelés

Az Előfizetéssel kapcsolatos reklamációkat a Kapcsolat oldalon megtalálható elérhetőségeken keresztül jelentheti az Előfizető a szolgáltató felé.

10. Záró rendelkezések

10.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek szövegét minden előfizetni kívánó érdeklődő megismerheti a Szolgáltató által üzemeltetett honlapon az Előfizetési Általános Szerződési Feltételek menüpontban.
10.2. A jelen Előfizetési Általános Szerződési Feltételek visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban. Az Előfizetési Általános Szerződési Feltételeknek részei az abban hivatkozott dokumentumok. A Szolgáltató – a jogszabályi keretek között – fenntartja az Előfizetési Általános Szerződési Feltételek és az abban hivatkozott dokumentumok egyoldalú módosításának jogát, amelyet az Előfizető kifejezetten elfogad. Nem minősül a jelen ÁSZF módosításának az, ha a Szolgáltató az ÁSZF-ben esetlegesen előforduló elütéseket, helyesírási hibákat korrigál, vagy olyan pontosításokat eszközöl, amelyek az Előfizetői Szerződés teljesítésére, annak bármely elemére nincsenek releváns kihatással. Nem minősül az ÁSZF módosításának az sem, ha a Szolgáltató saját magára vonatkozó adatot korrigál. Az itt hivatkozottak szerint korrigált ÁSZF közlése, továbbá azon módosított ÁSZF közlése, amely esetben a jogszabályi változás és/vagy hatósági aktus tette szükségessé a módosítást, az ÁSZF-ben egyébként irányadó 15 napos határidőnél rövidebb is lehet. Az Előfizető mindezt kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja. Az Előfizetési Általános Szerződési Feltételekre és az annak alapján létrejövő szerződésekre, illetve kötelmekre a magyar jog az irányadó. Az Előfizetési Általános Szerződési Feltételek és/vagy az abban hivatkozott dokumentumok módosítását a Szolgáltató a módosulás hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal korábban – figyelemfelhívás mellett – nyilvánosságra hozza a www.onlinepcszerviz.hu weboldalán. Módosulás esetén a Szolgáltatás további igénybevételével az Előfizető a módosított Előfizetési Általános Szerződési Feltételeket elfogadja. Amennyiben az Előfizető az Előfizetési Általános Szerződési Feltételek módosítását nem fogadja el, úgy jogosult az Előfizetési Szerződés felmondására, feltéve, hogy a módosítás a szerződéses jogviszonyát érdemben és hátrányosan érinti. A jelen Előfizetési Általános Szerződési Feltételeknek az Előfizetővel való megismertetéséről a Szolgáltató a weboldal útján gondoskodik. Az Előfizetési Általános Szerződési Feltételek mindenkori hatályos és teljes szövege a www.onlinepcszerviz.hu weboldalon elérhető.
10.3. Az Előfizető a Prémium Szoftveres Támogatás megrendelésével, elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket.
10.4. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, így különösen a polgári törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.


Békés, 2021.06.22

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani.

OK!
Váltás gyengénlátó verzióra!